딤처리

Re: al Story

Episode 04_#Một cách tự nhiên như thể vốn dĩ là của

Khi thực hiện thẩm mỹ nâng ngực lần đầu tiên, mình đã rất hài lòng về hình dáng và size túi độn. Tuy nhiên, khi dùng tay chạm vào thì rất cứng. Ai chạm vào cũng có thể đoán được ngay mình đã nâng ngực!? Thêm nữa, khi mình di chuyển thì khuôn ngực trông rất cứng nhắc, Vì vậy mình quyết định tái phẫu thuật ngực với Motiva tại Banobagi. Mình rất hài lòng với hình dáng và size ngực mới, túi ngực có tính đàn hồi mang lại cảm giác rất tự nhiên.

Bầu ngực hoàn hảo một cách tự nhiên dù ở bất cứ tư thế nào. Phải chi mình lựa chọn thẩm mỹ nâng ngực bằng Motiva tại Banobagi sớm hơn.

버튼
scroll
down
휠영역

Step 01 Tư vấn thích hợp kiểm tra tỉ mỉ 1:1

 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지1
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지2
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지3
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지4
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지5
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지6
  Kiểm tra điện tâm đồ để đảm bảo an toàn quá trình tiêm mê
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지7
  Kiểm tra máu để xác nhận tình trạng sức khỏe trước phẫu thuật

Step 02 Thiết kế tái phẫu thuật Motiva
của nhóm chuyên gia thẩm mỹ ngực

 • 가슴 전담팀의 모티바 재수술 디자인 이미지1
 • 가슴 전담팀의 모티바 재수술 디자인 이미지2

Step 03 Kiểm tra, chăm sóc hậu phẫu một cách hệ thống

 • 수술 후 체계적인 케어 및 체크 이미지1
 • 수술 후 체계적인 케어 및 체크 이미지2
 • 수술 후 체계적인 케어 및 체크 이미지3
  Biophoton giúp hồi phục nhanh chóng

Step 04 Chương trình trị sẹo Healing Scarkết hợp cùng khoa da Banobagi

 • 바노바기 피부과 연계 힐링 스카 프로젝트 이미지1
  Laser Fraxel mang lại hiệu quả tốt đối với trị sẹo
 • 바노바기 피부과 연계 힐링 스카 프로젝트 이미지2
  Phương pháp tiêm mang lại hiệu quả đối với sẹo lồi

Step 05 Tái phẫu thuật Motiva và buổi ghi hình Sketch

 • 모티바 재수술 촬영 스케치1
  모티바 재수술 촬영 스케치2
 • 모티바 재수술 촬영 스케치3
 • 모티바 재수술 촬영 스케치4