딤처리

Re: al Story

Episode 02_ Bằng sự lý tưởng thêm #mới mẻ

Tôi quyết định tái phẫu thuật nâng ngực không vì bất kì lí do đặc biệt nào nhưng tôi nâng ngực cũng đã được khá lâu. Nếu so sánh với thẩm mỹ nâng ngực dạo gần đây thì có nhiều điểm khiến tôi khá tiếc. Vì vậy, tôi quyết định nâng ngực lại với túi độn tốt, mới hơn. Sau ca tái nâng ngực, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Thật sự tôi có thể cảm nhận được sự phát triển vượt bật từ chất liệu túi độn đến phương pháp phẫu thuật hiện nay.

Từ kích cỡ , hình dáng, sự tự nhiên của túi độn ngực đến phương pháp phẫu thuật đơn giản. Tất cả những điều này khiến tôi cực kì hài lòng và mang lại cảm giác mới mẻ hẳn!

버튼
scroll
down
휠영역

Step 01 Tư vấn thích hợp kiểm tra tỉ mỉ 1:1

 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지1
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지2
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지3
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지4
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지5
 • 1:1 맞춤상담 및 정밀검사하는 이미지6
  Kiểm tra điện tâm đồ để đảm bảo an toàn quá trình tiêm mê
 • Kiểm tra máu để xác nhận tình trạng sức khỏe trước phẫu thuật

Step 02 Thiết kế tái phẫu thuật Motiva
của nhóm chuyên gia thẩm mỹ ngực

 • 가슴 전담팀의 모티바 재수술 디자인 이미지1
 • 가슴 전담팀의 모티바 재수술 디자인 이미지2

Step 03 Kiểm tra, chăm sóc hậu phẫu một cách hệ thống

 • 수술 후 체계적인 케어 및 체크 이미지1
 • 수술 후 체계적인 케어 및 체크 이미지2
 • 수술 후 체계적인 케어 및 체크 이미지3
  Biophoton giúp hồi phục nhanh chóng

Step 04 Tái phẫu thuật Motiva và buổi ghi hình Sketch

 • 모티바 재수술 촬영 스케치1
  모티바 재수술 촬영 스케치2
 • 모티바 재수술 촬영 스케치3
 • 모티바 재수술 촬영 스케치4